Husly – et sted å bo

[english >>]

”Hvordan ser det ut om vi bygger et hus av europaller?
Pallene finnes over hele Europa. Og når vi legger ut tegningene på internett, kan alle som vill, bygge et lite og billig hus, som de kan bo i !”

Er det mulig å fristille seg fra markedet i dag? Husly, som er et praktisk konseptuelt kunstarbeid, og en del av Generator kunstprosjekt i Trondheim, er et spørsmål om dette.

Konfrontasjonen med dagens boligmarked ga oss et behov for å gå tilbake til null og finne vår egen standard. Må kostnadene for å bo være så høye? Og husene, uten sjel?

Husly stiller spørsmål om hvordan vi forholder oss til markedet, hva en bolig er, og kan være, om hvem som setter standarden, samtidig stiller vi spørsmål om økologi, politikk, sosiale temaer og framtida.


Europaller og gjenbruk, ny og gammel byggeskikk
Med dette som utgangspunkt begynte vi å eksperimentere med europaller som byggestein for vår kommende bopel. Pallene finnes overalt hvor det foregår handel, og fraktes ut og inn av alle byer, alle dager, hele året.

Paller er ofte det eneste lett tilgjengelige trevirke som er å finne i byer utenfor Skandinavia. De er bygget etter en standard som gjelder verden over. Ideen var at tegningene til Husly skulle kunne brukes over alt; vi ønsket at prosjektet ble universelt.

Vi hadde en ide om formen til huset da vi startet arbeidet, men møtet med pallene førte oss i en annen retning. De formet seg i en selvbærende konstruksjon, en bue som nesten ikke behøvde ekstra materiale for å bli stiv og sterk. Dette førte til en minimal materialbruk og en enkel konstruksjon.

I resten av konstruksjonen benyttet vi ressurser vi fant rundt oss; gjenbruks- og nedbrytbare materialer, restmaterialer fra industrien, og minst mulig stoffer som utgjør fare for beboerne og omgivelsene.

Vi måtte tenke annerledes med utradisjonelle byggematerialer, og valgte å se til gamle byggeteknikker. Vanntette forskalingsplater fra støping av betong, ble benyttet til mange ulike funksjoner i huset; gulv, støtter i bærekonstruksjon, bjelkelag til hems, bjelkelag i gulv, og sist men ikke minst værhud lagt som spon.


Økologi og autonomi
Vi vil at huset skal møte våre egne behov til standard, og samtidig falle innenfor rammene for økologisk byggeri. Hva er økologi, i praksis, i en by?

For å frigjøre oss fra svingningene i markedet kobler vi oss på et frittstående strømforsyningsanlegg i form av solceller, vindmølle og biodieselagregat. Dette valget fører til en drastisk nedskjæring av strømforbruket.

Vi tar derfor i bruk en annen gammel tradisjon; vedovn, til oppvarming og matlaging. Vi velger en moderne høyeffektiv og rentbrennende ovn. Dette er et naturlig valg, fordi ved er lett å finne gratis i byen, og med dette frigjør vi oss ytterligere fra markedet.

Vi ønsker heller ikke å koble oss på avløpsnettet, og bygger vår egen gråvannsfilter og etterkomposterende, urinseparerende toalett, som gir mulighet til å bruke resursene fra avløpsvannet på stedet.


Sunne hus
Det eksisterer mye kunnskap om bygging av sunne hus i dag. Kunstprosjektet setter noen av disse teknikkene ut i praksis, ellers blir mange av detaljene bygd med hensyn til Norsk Standard. Vi vil ha en bopel som er tilpasset det nordiske klimaet.


Tomta, et solrikt ”udefinert ikkeområde”
Boligen blir plassert på Frostakaia, Vestre Kanalkai 19 c.
Vestre kanalkai er en udefinert, rå tomt, svært sentralt beliggende i Trondheim. Husly blir stående i sentrum, men allikevel utenfor fordi kanalen skiller tomta fra byen.

Hva skjer om man åpner for husbygging på ”ikke områder” i byrommet? Fyller tomme plasser med liv, og lar mennesker utfolde seg i byggeri etter behov og evne?

Mennesket har til alle tider hatt et basisbehov for å skape sin egen bolig, ved å ta det man trenger i omgivelsene og konstruere en bolig etter ønske og evne. Vi ville kjenne på denne råderetten og inspirere andre med vårt prosjekt.


Bolig som inviterer til utforsking og endring

Husly skaper en basis ramme man kan fylle inn med de behov og ønsker man måtte ha.
Muligheten til å utvikle og finne nye løsninger og konstruksjoner, er spennende og interessant. Det åpner opp for en mer avslappet holdning til boligen; den er et prosjekt i forandring.


Fra kunst til virkelighet
Under Generator skal Husly stå på Frostakaia i sentrum som en del av Generator kunstprosjekt. Kunstnerne vil aktivisere huset, gjennom å bo i det, i utstillingsperioden.

Den 23. september blir huset flyttet til forsøksøkologisk bydel, Svartlamon, dette er en del av kunstprosjektet, og på samme tid et steg inn i realiteten og prosjektets etterliv. Husly skal beboes og testet gjennom vinteren.

Husly handler om menneskets basale behov, og om å være hjemme i verden.


Vigdis Haugtrø og Jan de Gier
Trondheim, mai 2007