Konstruksjon av kortvegger, Vestre kanalkai, 15.07.07