Lekter og kortvegger på plass, Vestre kanalkai, 27.07.07